Bedankt voor de 223 steunschriften

Ten laatste op 26 april 2023 doet de minister een uitspraak over de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de Vredesmolens in Ieper.
Wij houden jullie op de hoogte.

Hieronder de tekst van de steunschriften :

Steunschrift naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor de Vredesmolens

Geachte beleidsmakers,

We nemen nota van de plannen van Luminus om vier windmolens te plaatsen ten westen van Ieper. Als burger willen we ons ten volle achter deze plannen scharen en wel om volgende redenen:

  • We hechten groot belang aan leveringszekerheid van elektriciteit voor de burgers en de samenleving. Wind is een onuitputtelijke bron, zonder grondstofkosten. Zeker in West-Vlaanderen is wind blijvend overvloedig aanwezig. We verkiezen lokaal geproduceerde windenergie boven de aankoop van fossiele brandstoffen. Deze zijn eindig, kunnen dus sterk in prijs stijgen bij schaarste, en zijn in handen van exploitanten in verre buitenlanden. Zij veroorzaken de huidige energiecrisis, lokaal gewonnen energie kan die vermijden.
  • We zijn begaan met de kwaliteit van het leefmilieu ter plaatse en de stabiliteit van het klimaat op wereldschaal. We kiezen dan ook voor windenergie omdat die geen emissies met zich meebrengt en een deeloplossing biedt voor het klimaatvraagstuk. We geloven dat meer investeren in windenergie nodig is om de doelstellingen van de Europese Unie en de engagementen van de stad Ieper binnen het Burgemeestersconvenant te kunnen bereiken.
  • We zien de bouw van de windmolens als een opportuniteit voor de lokale economie, met inbegrip van ermee verbonden tewerkstelling. We rekenen erop dat lokale constructiebedrijven, hoogtewerkbedrijven, wegenbouwers, betonbedrijven, leveranciers kunnen meegenieten van de investeringen.
  • We zijn overtuigd van de effectiviteit van de bestaande milieunormen en we geloven dat een maximum van acht uur slagschaduw voor een woning op een heel jaar het probleem van slagschaduw verhelpt. 8 uur op een totaal van 8.760 uur is een lichte last om dragen in functie van het algemene belang.
  • We zijn eveneens overtuigd van de effectiviteit van de bestaande milieunormen op vlak van geluid. Gedreven door strenge normen en wetten veroorzaakt een windmolen slechts in beperkte mate geluid, dat niet zal te onderscheiden zijn van de natuurlijke geluiden of van het lawaai van een drukke autoweg of een spoorlijn.
  • We zetten ons af tegen het gebruik van onbewezen, pseudowetenschappelijke claims over hinder door trillingen of door infrasone geluiden, over de beweerde niet recycleerbaarheid van de windmolen na afbraak, wat helemaal onwaar is, of over fictieve gezondheidsrisico’s van windmolens. We zijn van oordeel dat het debat op een eerlijke wijze moet gevoerd worden op basis van bewezen feiten. We begrijpen de angst van mensen voor een nieuw element in hun omgeving, maar we vinden niet dat het doel de middelen heiligt om fake news aan te wenden.
  • We moedigen Luminus aan om maatregelen te treffen ten voordele van de buurt, onder de vorm van energieprojecten en we appreciëren hun streven naar goed nabuurschap.
  • Ten slotte verwelkomen we de windmolens als een nieuw element dat ons moderne landschap zal aanvullen en er de eigenheid van zal versterken, en we roepen de vergunningverlenende overheden op om in functie van het algemene belang van maatschappij en economie de nodige vergunningen te verlenen.