Waarom windenergie?

Zuinig en efficiënt

Als je de prijs van windmolens vergelijkt met die van een kerncentrale, dan is de rekening vlug gemaakt. Windenergie is veel en veel keren goedkoper dan dure overgesubsidieerde kernenergie. Ze zijn daarenboven veilig en zullen nooit rampen veroorzaken. Herinner u Tsjernobyl of Fukushima. De wind is gratis en raakt nooit uitgeput, wat we niet kunnen zeggen van aardolie, steenkool, gas of uranium. In tijden van energiecrisis kan goedkope windenergie ook een oplossing bieden voor de energierekeningen.

Voor een beter klimaat

De coronacrisis is zowat uitgeraasd, de oorlog in Oekraïne en de crisis op de energiemarkt zijn er voor in de plaats gekomen. Met een vaccin in de hand konden we het monster Corona bij de keel grijpen, het virus verslaan. Maar naast corona, oorlog en energiecrisis is er ook de klimaatcrisis. Het klimaat slaat op hol, we krijgen droogtes, stormen, extreme weerfenomenen, hyperwarme winters en er is geen vaccin dat de aarde kan afkoelen. Of toch wel? Met groene stroom kunnen we een flinke stap in de goede richting zetten. Windmolens zijn niet alleen nuttig, ze zijn ook hard nodig. Voor ons eigen welzijn.

Eigen energie

Een windmolen, daar is niks schadelijks aan. Olie oppompen bij de Arabieren of gas bij de Russen, dat is schadelijk. De lucht vervuilen en het klimaat om zeep helpen, dat is schadelijk. En de wind is van ons, zeker in West-Vlaanderen hebben we er genoeg van. Beter onze eigen energie winnen, hier bij ons, dan afhankelijk zijn van oliebronnen in het Midden-Oosten en de sjeiks rijk maken. En ook Russisch gas hebben we in troebele tijden minder nodig als we eigen energie maken.

Amper slagschaduw

Waarom is er steeds zoveel gedoe over die slagschaduw? Volgens de wettelijke norm mag een huis acht uur slagschaduw per jaar krijgen. 8 uur, dat is belachelijk weinig op een totaal van 8.760 uren per jaar. En mogelijks valt die schaduw dan nog op de boom in de tuin, op een blinde muur of elders waar je er geen last van hebt, of terwijl je bent gaan werken. Slagschaduw is meestal een nepargument voor mensen die gewoon geen windmolens willen.

Geen geluidsoverlast

Geluidsoverlast is ook een argument dat steeds opduikt. En dan nog vooral bij mensen die ook een drukke spoorlijn of autobaan in de buurt hebben. Die hoort men niet, maar een windmolen wel? Je moet echter zeer goed je best doen om de wieken te horen draaien. Ze maken niet meer lawaai dan het geluid van een zachte bries door de bomen. Het geluid van een windmolen mag aan de buitenzijde van je huis nooit meer zijn dan het geluid van een gemiddelde frigo. Buiten hoor je het amper, binnen hoor je het nooit.

Geen fake news graag

Er zijn actiegroepen, ook in Ieper, voor wie elk argument een goed argument is, ook al slaat het op niets. Overal duikt de onzin op.

  • Windmolens maken niet meer infrasoon geluid dan een snelweg, spoorlijn of gewoon de straat en de vrachtwagen die passeert. Zelfs je eigen hartslag maakt infrasoon geluid. Daarbij, infrasoon geluid kan je niet horen en kan dus op geen enkele wijze schadelijk zijn, fake news.
  • Windmolens werpen nooit ijs weg, ook fake news.
  • Ze zijn 100% recycleerbaar, beton als granulaat, metaal als schroot en de wieken in de cementovens. Ze verstoren ook nooit de aura van de omwonenden. Ze zijn helemaal niet ongezond, in tegenstelling tot gas, aardolie, steenkool of kernenergie.
  • Windmolens worden nooit gestort, fake news. Geloof niet de oude foto’s uit Amerika. Ze worden tot de laatste gram gerecycleerd, en de wieken worden verwerkt in de cementindustrie.
  • Windmolens verspreiden geen neodymium, fake news. Net als het neodymium in je smartphone wordt het tot de laatste gram gerecycleerd. Het materiaal is véél te waardevol om verloren te laten gaan.

Een nieuw landschap

Windmolens horen al eeuwenlang tot ons landschap. Ze maalden ons graan, persten onze plantaardige olies, pompten ons water uit de polders, en vandaag maken ze onze elektriciteit. We leven in de eenentwintigste eeuw. Windmolens maken deel uit van ons moderne landschap. Het zijn sierlijke elegante witte verschijnselen die rustig draaien. Je ziet ze voor ons werken, onze groene energie maken. Ze zijn groot, dat klopt, en ze passen dus goed in een wijds landschap. Niets om bang voor te zijn, integendeel.

Met onze steun

De tegenstanders van windmolens zijn vaak goed georganiseerd. Ze hebben succes, want mensen bang maken dat werkt altijd. Wie vaak onzichtbaar blijven, dat zijn de voorstanders van windmolens, de mensen die veilige, groene energie van eigen bodem willen. Mensen die zich terecht zorgen maken over het klimaat en niet over allerlei fake news. Mensen die niet bang zijn van wat nieuw is in het landschap. Hopelijk worden die mensen ook gehoord.