Patrick Verbrugge is Klimaatambassadeur voor Ieper, die titel ontving hij in september 2019 van het stadsbestuur. Helaas heeft corona de start van die taak moeilijk gemaakt. Maar nu is het moment om de koe bij de hoorns te vatten. De Klimaatambassadeur verzamelde rond zich een aantal vrijwilligers zodat een heuse Klimaatambassade van start kon gaan. De groep neemt het goedgekeurde Ieperse Klimaatplan als leidraad.

Patrick getuigt: “Het tijdperk van klimaatmarsen, burgerlijke ongehoorzaamheid of andere protestvormen is voorbij. We moeten nu méér doen dan aandacht vragen, het is meer dan ooit tijd voor actie.”

Het was gebruikelijk om enkel de overheid aan te spreken: zij moeten voor een overgang, voor verandering zorgen om de gevolgen van de klimaatverandering zo beperkt mogelijk te houden. Maar een overheid kan dit niet alleen en tegen klimaatmaatregelen komt vaak protest, al dan niet aangestuurd door lobbygroepen of door individuele belangen en angsten, en vaak gevoed door fake news.
De maatschappij zal moeten veranderen, iedereen moet de handen uit de mouwen steken.
Er moet actie komen van burgers, burgergroepen, landbouw, industrie, diensten… De Klimaatambassade denkt aan concrete klimaatactie door burgers en bedrijven binnen Ieper. De doelstelling van de actie is het realiseren van het goedgekeurde klimaatplan. Dit is een engagement dat de stad is aangegaan om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% naar beneden te halen, bij gezinnen, bedrijven, overheid, verkeer,…

De belangrijkste actie om die doelstelling waar te maken is zorgen voor meer hernieuwbare energie in Ieper. Met grote windmolens komen we al een heel eind. In 2020 was er al 6% reductie gerealiseerd door allerlei maatregelen. Twee windmolens langs de A19 die nu nog in procedure zitten, kunnen ook voor 6% reductie zorgen. Dus nog 28% te gaan.

Ondertussen is er ook de aanvraag voor de Vredesmolens ten westen van Ieper. De Klimaatambassade vindt dat alvast een goed idee, en apprecieert het dat de energie-industrie, hier Luminus, actie onderneemt en zo het beleid ondersteunt. Ze kunnen bijdragen tot het bereiken van de doelstelling, vergroenen van de energieproductie en ons onafhankelijk maken van dure buitenlandse energie. De Klimaatambassade wil zorgen voor het verspreiden van objectieve en correcte informatie aan de Ieperse bevolking, om zo mee te bouwen aan een draagvlak.

Wie is de Klimaatambassadeur?

Patrick Verbrugge werd lid van de Ieperse Stedelijke Milieuraad in 1989. Hij engageerde zich toen om het laagradioactief kernafval weg te houden uit de Westhoek. Dat is uiteindelijk gelukt, maar van bij de start legde Patrick de link: “Als we geen kernafval willen, dan moeten we stoppen met kernenergie, en heben we nood aan zon en wind als nieuwe duurzame energiebronnen.”

In 1991 behaalde Patrick een Bijzondere licentie menselijke Ecologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Daar lag de kiem van zijn aandacht voor klimaat. Hij kreeg er les van professor Hugo Decleir, zuidpoolreiziger maar ook één van de eerste Vlaamse klimaatwetenschappers. Patrick was al snel overtuigd dat we het gebruik van fossiele brandstoffen dringend moeten afbouwen, via zon en wind.

In 2009 kwamen er de eerste negen windmolens in Ieper, op het industriepark. Een goed begin maar onvoldoende. Later plaatsten veel gezinnen en bedrijven zonnepanelen. Ook goed, want in de zomer is er veel zon en in de winter is er veel wind. We hebben beide nodig.

Patrick timmert al vele jaren aan die overgang naar duurzame energie. Vooral dan als voorzitter van een klimaatwerkgroep met adviezen rond energie en duurzaamheid. De werkgroep komt al heel lang op voor bijkomende windenergie. In september 2019 werd Patrick door het stadsbestuur aangesteld als Klimaatambassadeur, en dat opent een nieuwe fase. Met de Klimaatambassade wil hij de steun voor duurzame energie van bij ons nog opdrijven, deskundig en constructief, om het Ieperse klimaatplan te helpen realiseren.